Bộ Quốc phòng Việt - Trung ký Thỏa thuận hợp tác đào tạo

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Bộ Quốc phòng 2 nước. ...
Đọc thêm

Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Nga đã bắt đầu

Tờ Wall Street Journal cho rằng Chiến tranh Lạnh mới giữa Moskva và Washington đã bắt đầu và có thể dẫn đến sự đối chọi giữa người đứng đầu...
Đọc thêm

Sự khác nhau trong học tập giữa châu Á và Mỹ

Không có tư tưởng cập nhật, làm sao chúng ta có thể chắc rằng thế hệ tương lai sẽ nhận được những tri thức mới để phát triển kĩ năng cho họ...
Đọc thêm

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cũng...
Đọc thêm