Kịch liệt lên án hành động phản bội Tổ quốc !!!


Kiên quýêt không chấp nhận những thanh niên sống trong Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhưng thờ ma Việt Nam Cộng hòa chế độ ngụy quân, ngụy quỳên, tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược, đàn áp, đô hộ Nhân dân miền Nam Việt Nam.

Đây là thủ đoạn của những phần tử phản động trong nước dương cao ngọn cờ Việt Nam Cộng hòa để chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẻ đoàn kết dân tộc Việt Nam !!!

Chúng tôi kịch liệt lên án hành động phản bội cách mạng, phản bội Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa !!!

Đề nghị các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam nghiêm trị !!!
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

2 nhận xét:

  1. Những kẻ này đem xử tử luôn không cần xử án mất thời gian vì kẻ bán nước.

    Trả lờiXóa
  2. Sinh dưới ngọn cờ đỏ, nhưng ko thích cờ vàng hoặc đỏ, nhìn cờ đỏ như cờ máu, cờ tay sai của chệt nên éo thích!

    Trả lờiXóa