Kỳ 4: SCTV - Sự vào cuộc trơ trẽn, vô liêm sĩ của nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM


Cùng cha cùng mẹ Thành ủy - UBND TPHCM sinh ra, theo lẻ đương nhiên Sở 4T và HTV chung tay góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; ngược lại, nhóm lợi ích Sở 4T không quan tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, một lòng một dạ với Công ty Đất Việt VAC mua phần góp vốn của SCTV. Chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm đến thế là cùng!


Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist SCTV (sau đây gọi tắt là SCTV) được hình thành trên cơ sở góp vốn liên doanh giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Ngày 08/01/2010, UBND TPHCM đã có Quyết định số 55/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Công ty Truyền hình cáp Saigontourist thành Công ty TNHH Hai thành viên là Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist (SCTV).

Theo Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn giai đoạn 2013-2015 được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định số 6638/QĐ-UBND ngày 16/12/2013: SCTV thuộc danh mục chuyển sang Công ty Cổ phần và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn nắm giữ 35% vốn điều lệ.

Ngày 30/11/2015, Đài Truyền hình TPHCM (sau đây gọi tắt là HTV) có Công văn số 1395 gửi Thường trực UBND TPHCM về việc xin duyệt chủ trương mua đầu tư vào SCTV với 50% phần góp vốn nhằm triển khai kế hoạch mở rộng tầm phủ sóng, phục vụ nhu cầu văn hóa giải trí của dân cư tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, HTV sẽ đẩy mạnh kênh HTVCo.op trên kênh truyền hình SCTV nhằm thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh.


Ngày 08/01/2016, Ủy ban nhân dân TPHCM đã có Công văn số 55/UBND-TM do Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa ký về việc phê duyệt chủ trương cho phép HTV đầu tư vào Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist SCTV. Công văn này được gửi đến CT, các PCT và cho các đơn vị: Sở Tài chính, Chi cục TCDN, TCTy Du Lịch Sài Gòn, VPUB.


Câu chuyện HTV đầu tư vào SCTV với những mục đích chính trị, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh tưởng như đã kết thúc tốt đẹp. Không!

Sự vào cuộc trơ trẽn, vô liêm sĩ của nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM

Ngày 10/8/2016, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở 4T ký Công văn số 1044/STTTT-KHTH gửi Sở Tài chính về chủ trương mua lại phần vốn góp của Saigon Tourist trong quá trình cổ phần hóa SCTV. Đọc kỹ Công văn số 1044:

Sở 4T dẫn lý do “nhận được Công văn số 6136/VP-CNN ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở 4T phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên có ý kiến tham mưu, đề xuất UBND TPHCM về đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện Đất Việt VAC (sau đây gọi tắt là Đất Việt VAC) hỗ trợ tạo điều kiện mua lại phần vốn góp của Saigon Tourist trong quá trình cổ phần hóa SCTV. Sau khi trao đổi với Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp, nghiên cứu các quy định có liên quan…”.

Về thể thức văn bản, Sở 4T đã cố ý qua mặt Sở Tài chính Thành phố về ký hiệu văn bản, “số 6136/VP-CNN” với “VP” là của Văn phòng UBND TP còn “CNN” là Phòng Công Nông nghiệp thuộc Văn phòng UBND TP, nhưng trong Công văn số 1044 của Sở 4T ghi “của Ủy ban nhân dân thành phố”. Truy lục Công văn số 6136/VP-CNN ngày 29/6/2016 trên website Văn phòng UBND TP thì không thấy, có thể thuộc loại văn bản “Mật”, “Mất” hay “Ảo” cũng nên.
Công văn số 6136/VP-CNN ngày 29/6/2016 của Văn phòng UBND TP do Phòng Công Nông nghiệp tham mưu chính là mấu chốt của vấn đề!

Giữa Sở 4T TPHCM với Công ty Đất Việt VAC có quan hệ như thế nào, từ lúc nào?

Trong Công văn số 1044, Sở 4T ca ngợi “Trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình, Công ty Đất Việt VAC là doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh về nguồn nhân lực, năng lực tài chính mạnh, sở hữu nhiều công ty truyền thông lớn tại Việt Nam, có kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành (liên kết sản xuất và cung cấp nhiều nội dung chương trình truyền hình, quản trị và kinh trong lĩnh vực truyền hình cáp, nghiên cứu thị trường khách hàng truyền thông, truyền hình,…). Do đó, Sở 4T ủng hộ đề xuất của Công ty Đất Việt VAC - tham gia nhà đầu tư chiến lược trong quá trình cổ phần hóa Công ty SCTV.”.

Nếu sự việc dừng lại ở mức độ Sở 4T có Công văn số 1044 gửi Sở Tài chính thì có thể cho rằng sự quan tâm, hỗ trợ đối với Công ty Đất Việt VAC là bình thường.

Ngày 19/8/2016, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở 4T lại tiếp tục ký thêm Công văn số 1091/STTTT-KHTH lần này gửi thẳng Ủy ban nhân dân Thành phố cũng dẫn với lý do như cũ từ Công văn số 6136/VP-CNN nhưng được in đậm và in nghiêng để tỏ rõ quan điểm, sự quyết tâm của Sở 4T trong việc hỗ trợ tạo điều kiện mua lại phần vốn góp của Saigon Tourist trong SCTV của Công ty Đất Việt VAC. Tại Công văn số 1091/STTTT-KHTH có hai chữ ký nháy của ông Nguyễn Đức Chung, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và bà Nguyễn Đình Như Hương, Chánh Văn phòng Sở 4T.Cùng cha cùng mẹ Thành ủy - UBND TPHCM sinh ra, theo lẻ đương nhiên Sở 4T và HTV chung tay góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; ngược lại, nhóm lợi ích Sở 4T không quan tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, một lòng một dạ với Công ty Đất Việt VAC mua phần góp vốn của SCTV. Chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm đến thế là cùng!

Nhìn nhận khách quan, không loại trừ nhóm lợi ích Sở 4T đã có âm mưu lợi dụng giai đoạn bàn giao, phân công phụ trách lĩnh vực giữa hai nhiệm kỳ; phớt lờ chỉ đạo của ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ra sức gây áp lực đối với Thường trực UBND TPHCM những người mới nhận trọng trách.

Ngày 30/8/2016, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp có Công văn số 1014/TCDN-TM gửi Sở 4T về chủ trương mua lại phần góp vốn của Saigon Tourist, đã phải dẫn chứng rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật để làm rõ với Sở 4T. Đọc lại Công văn 1044 của Sở 4T có các đoạn “nghiên cứu các quy định có liên quan”, “thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011” thì thấy rõ nhóm lợi ích Sở 4T bất chấp luật pháp, bằng mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích nhóm.
Sai phạm của Công ty Đất Việt VAC về sử dụng website tên miền datvietvac.vn
Sở 4T TPHCM là cơ quan quản lý các cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng Trang Thông tin Điện tử (website) có tên miền quốc gia (.vn) trên địa bàn TPHCM. Khẳng định công tác quản lý về lĩnh vực này của Sở 4T TPHCM thuộc dạng yếu kém; các đề án dự án phần mềm quản lý trang thông tin điện tử không hiệu quả, mang tính chất ảo; có dấu hiệu bao che móc nối với doanh nghiệp bên ngoài.


Căn cứ theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (viết tắt Nghị định 72  Chính phủ)

Căn cứ theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội (viết tắt Thông tư 09 Bộ 4T).

Cụ thể Công ty Đất Việt VAC có các sai phạm về sử dụng website với tên miền datvietvac.vn như sau:
- Khoản 3, Điều 2 Thông tư 09 Bộ 4T quy định: Trang chủ của trang thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin: Tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử; tên cơ quan chủ quản (nếu có); địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung.


- Khoản 3, Điều 20 Nghị định 72 Chính phủ quy định: Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hp.
CB'
Xem thêm các bài viết khác:

Kỳ 7 : Phân tích các biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm Sở 4T TPHCM trong cải cách hành chính

Kỳ 8 : HoChiMinh Cityweb đứa con ghẻ ăn hoài không lớn
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét