Việt Nam độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, đoàn kết quan hệ quốc tế

Di sản Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của cựu TT Mỹ Obama là chính sách thương mại kinh tế, đối ngoại ôn hòa. Nhưng đi kèm chính sách " ôn hòa " là những ràng buộc cản trở Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quỳên Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tạo điều kiện cho bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái ngày càng xa rời, ngày càng chệch hướng XHCN; hỗ trợ thuận lợi cho những phần tử phản động, các thế lực thù địch dễ dàng thực hiện âm mưu " diễn biến hòa bình " xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Với góc nhìn của ông Donald Trump một người Mỹ gốc Mỹ, một doanh nhân, một tài phiệt kiêu ngạo, ích kỷ, điếm thúi đã sớm nhận ra di sản TPP (diễn biến hòa bình) của cựu TT Mỹ Obama sẽ tiếp tục thất bại ở Việt Nam và về lâu dài TPP sẽ biến nước Mỹ thành bầu sữa thơm ngon cho các chính khách chuyên ăn bám, các phần tử chệch hướng XHCN, các thế lực thù địch ở Việt Nam cũng như ở các nước khác.


Thế giới đã bắt đầu bất an, mất ngủ với chính sách đối ngoại " diều hâu " của TT Mỹ Donald Trump. Việc ông Trump ký quýêt định rút Mỹ khỏi TPP ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức và khẳng định bằng mọi cách đảm bảo lợi ích của Mỹ tại Biển Đông. Có thể cho rằng, chính sách đối ngoại của TT Mỹ Donald Trump là một quýêt định đúng đắn cho dân tộc Mỹ nhưng tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn cho dân tộc Việt Nam.

Động thái này, theo giới phân tích quân sự cho rằng Mỹ sẽ xoay trục mạnh về Châu Á nhưng thiên về dùng vũ lực quân sự để đạt mục đích thương mại kinh tế ở Thái Bình Dương và trở thành nước lớn độc quỳên chi phối mọi lợi ích ở Biển Đông.

Đối với Trung Quốc là nước chịu tác động trực tiếp, cụ thể là TT Mỹ Donald Trump đang ra sức ngăn chặn mưu đồ của Trung Quốc biến Biển Đông thành "Con đường tơ lụa trên biển", độc chiếm quỳên kiểm soát Biển Đông bằng sức mạnh quân sự trong chiến lược được gọi là "Giấc mộng Trung Hoa" trở thành cường quốc số 1 thế giới. Hiện tại, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa lên tiếng chính thức về chính sách đối ngoại " diều hâu " của TT Mỹ Donald Trump.


Đối với Việt Nam là nước đang có chủ quỳên tại các bãi đá san hô, các đảo, các quần đảo trên Biển Đông ít nhiều cũng bị ảnh hưởng kép bởi "Giấc mộng Trung Hoa" và " Lợi ích dân tộc Mỹ ". 

Theo dòng lịch sử, Mỹ - Trung Quốc là hai cường quốc đã từng đô hộ Việt Nam, từng là kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam. Do đó, Việt Nam đang trong tâm thế " Thiếu nữ bị kẹp cổ bởi hai thằng chồng vũ phu ", chính xác là bốn thằng chồng vũ phu. Gọi là " thiếu nữ " vì Việt Nam từng bị Trung Quốc - Pháp - Mỹ - Nhật xâm lược, dân tộc Việt Nam bị dân tộc các nước lớn, các nước thực dân, đế quốc, phát xít đô hộ.


Trong quan hệ quốc tế, ngoài yếu tố lịch sử còn yếu tố quan trọng là thể chế chính trị và sự lãnh đạo của Đảng cầm quỳên. Tuy nhiên, một yếu tố đặc biệt quan trọng, nhân tố cốt lõi là độc lập dân tộc, là lòng yêu nước của Nhân dân. Lịch sử hơn 4000 năm Văn hiến đã chứng minh chính lòng yêu nước của Nhân dân là thành tố quýêt định cứu đất nước Việt Nam thoát khỏi sự đô hộ của các nước lớn, cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi kiếp làm nô lệ cho dân tộc các nước thực dân, đế quốc, phát xít. Từng giai đoạn lịch sử, lòng yêu nước của Nhân dân được phát huy mạnh mẽ, chiến thắng mọi kẻ thù dưới sự lãnh đạo của một vĩ nhân anh hùng, của một tổ chức chính nghĩa cụ thể.

Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước những khó khăn phức tạp liên quan đến sự an nguy của cả dân tộc, cụ thể là mưu đồ của các nước lớn " Giấc mộng Trung Hoa " và " Lợi ích dân tộc Mỹ " trên Biển Đông. Đặt ra một thách thức lớn hơn, một trọng trách nặng nề hơn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trên cương vị là Người lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức của thời đại mới.


Một lần nữa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, đoàn kết quan hệ quốc tế vẫn nguyên giá trị mọi thời đại, trở thành ngôi sao sáng, là ngọn hải đăng trong bóng đêm mênh mông, là kim chỉ nam soi đường dẫn lối cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Nam, ngày 26/01/2017
CB'
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét