Diệt bọn Trung Quốc xâm lược trên đồi cây xanh


Khi Quân và Dân không hèn trước bọn Trung Quốc xâm lược, hào khí anh hùng của người Việt luôn là nổi ám ảnh đáng sợ đối với những bạo chúa ác ôn Trung Hoa khi đưa quân xâm lược Việt Nam.

Từng giai đoạn thể chế chính trị khác nhau thì hình thái của mối quan hệ giữa Trung Quốc - Việt Nam sẽ khác nhau: có khi Việt Nam là nước tự trị, có khi Việt Nam là nước chư hầu, có khi Việt Nam là nước thuộc địa, bây giờ Việt Nam là nước lệ thuộc,... chưa bao giờ Trung Quốc xem Việt Nam là bạn và không bao giờ Trung Quốc đặt Việt Nam ở vị trí ngang tầm. Việt Nam đang tự nhận mối quan hệ hữu nghị viễn vông, thực chất là mối quan hệ lệ thuộc toàn diện về kinh tế, chính trị.

Qua các thời kỳ, âm mưu xâm lược Việt Nam, biến Việt Nam trở lại, trở thành khu tự trị là không bao giờ thay đổi của bạo chúa ác ôn Trung Hoa. Cụ thể trong giai đoạn Tập Cận Bình đang là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Hoa thì âm mưu xâm lược Việt Nam được khoác những lớp áo "Giấc mộng Trung Hoa", "Con đường tơ lụa trên Biển Đông". 

Việc biến các tỉnh miền Trung thành bãi rác công nghiệp nặng, thành vùng biển - vùng đất ô nhiễm và ung thư, thành vùng đất chết,... để người dân miền Trung tự di dân vào miền Nam hoặc di dân ra miền Bắc hoặc xuất khẩu lao động nước ngoài; khi người miền Trung không còn nhiều thì thay vào đó là người Trung Quốc và sẽ hình thành miền tự trị của Trung Quốc trên đất nước Việt Nam. 

Kế hoạch chia và cắt vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam thành ba khúc Bắc Việt - Trung "Hoa" - Nam Việt là một phần âm mưu xâm lược Việt Nam của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

@gaiyeunuoc - @thanhnientphcm
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét