Quý I/2017, ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 4 nghìn tỷ đồng

Tổng thu NSNN luỹ kế thu quý I/2017 ước đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016. 
Ảnh minh họa
Trong khi đó, chi NSNN quý I/2017 ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Bộ Tài chính, trong quý I/2017, số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của một số ngành đã tăng trưởng khá.

Cụ thể, thu từ dầu thô tăng 15,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu NSNN luỹ kế thu quý I ước đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa đạt 23,4% dự toán, tăng 13,3%; thu về dầu thô đạt 28,9% dự toán, tăng 15,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 21% dự toán, tăng 28,6% so cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ra, một số khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khá và đều tăng so với cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 30,3%; các khoản thu từ nhà đất đạt 35,2%....

Cùng với đó, cơ quan hải quan cũng đã chủ động triển khai quyết liệt công tác thu; tích cực thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra các trường hợp giảm thuế, miễn thuế, không thu thuế, kiểm tra hoàn thuế.

Cũng trong quý I/2017, chi NSNN ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 12,4% dự toán, tăng 9%; chi trả nợ lãi đạt 29,4% dự toán, tăng 6,7%; chi thường xuyên đạt 23,6% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2016…/.

Hà Giang/Tổ quốc
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét