Kỳ 7 : Phân tích các biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm Sở 4T TPHCM trong cải cách hành chính

"Cải cách hành chính" là cụm từ rất phổ biến trong “quan hệ hành chính” giữa Chính quyền và Nhân dân mà nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính là để nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân trong cán bộ, công chức nhằm xây dựng Chính phủ của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nay được gọi là Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.
1. Về thời gian:

Có thể cho rằng cải cách hành chính được Chính phủ thực hiện xuyên suốt gần 30 năm nay (từ năm 1991), khởi đầu từ thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), Nghị quyết Đại hội VIII, các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7 (khóa VIII).

Hai văn bản về cải cách hành chính cấp Trung ương là Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và văn bản đang hiện hành là Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010 - 2020.

Thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính còn được nâng tầm trở thành Chương trình hành động của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ (2010 - 2015), lần thứ X nhiệm kỳ (2016 - 2020) và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành rất nhiều Quyết định về việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà Sở 4T TPHCM lại là đơn vị được phân công chủ trì tham mưu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính với nhiều tên gọi đặc sản như “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”, “Một cửa điện tử”, “Đô thị thông minh”,...Như vậy, ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở ký ban hành Công văn số 709/STTTT-TTĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Sở 4T TPHCM về thực hiện thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng theo quy định tại Thông tư số 09/2014/BTTTT để gửi cho các Tổ chức/Doanh nghiệp đang thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng. Đây là văn bản quan hệ hành chính giữa Sở 4T TPHCM với các Tổ chức/Doanh nghiệp và quan hệ hành chính này đã có lịch sử hơn 12 năm kể từ khi Sở 4T TPHCM được thành lập vào ngày 17/12/2004.

2. Về nội dung

Trích dẫn Công văn số 709/STTTT-TTĐT thể hiện như sau:

“Hiện nay, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp cho đơn vị đã hết hiệu lực thi hành (đính kèm). Do vậy, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu đơn vị thực hiện nội dung như sau:

1. Ngừng cung cấp thông tin tổng hợp trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời hạn 01 (một) ngày kể từ ngày nhận được công văn này.

2. Trường hợp đơn vị có nhu cầu tiếp tục thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thì thực hiện thủ tục cấp phép (cấp mới) theo quy định của Thông tư 09/2014/BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở trước ngày 28 tháng 4 năm 2017 để xem xét, xử lý.”Theo Điểm a) Khoản 3 Điều 8 Thông tư 09/2014/BTTTT quy định: “30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao giấy phép đã cấp đến cơ quan cấp giấy phép.”

Có thể cho rằng, Sở 4T TPHCM ban hành Công văn số 709/STTTT-TTĐT đối với việc cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các Tổ chức/Doanh nghiệp không xuất phát từ mục đích phục vụ Nhân dân.

Nếu vì Nhân dân phục vụ thì Sở 4T TPHCM đã có hành động gửi email, nhắn tin, gọi điện, gửi văn bản nhắc nhở các Tổ chức/Doanh nghiệp hơn 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép để cho các Tổ chức/Doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định Thông tư 09/2014/BTTTT chứ không phải chờ đến khi “giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp cho đơn vị đã hết hiệu lực thi hành”.

Khẳng định 1: trong những năm qua Sở 4T TPHCM chưa thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm phục vụ các Tổ chức/Doanh nghiệp, cũng như nâng cao năng lực trong công tác quản lý về chuyên môn.

Đặt trường hợp là các Tổ chức/Doanh nghiệp

Đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp đã hoạt động cho đến khi hết hạn giấy phép là hơn 5 năm hoặc 10 năm thì đã có giá trị truyền thông rất lớn cho Tổ chức/Doanh nghiệp, có giá trị thương mại và có thể có nguồn thu nhập ổn định từ quảng cáo điện tử.

Chính vì vậy, khi nhận được Công văn số 709/STTTT-TTĐT của Sở 4T TPHCM đa phần ai cũng hoang mang vì đang bị Sở 4T TPHCM buộc phải dừng hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị; ai cũng lo sợ vì đang rơi vào thế vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng và nặng hơn là bổ sung tịch thu phương tiện đối với hành vi sử dụng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã hết hạn (theo Khoản 2, Khoản 4 Điều 63 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Tổ chức/Doanh nghiệp không thể bỏ trang thông tin điện tử của đơn vị, không thể không làm thủ tục cấp phép mới cho trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị.

Tổ chức/Doanh nghiệp đang phải đối diện với sự lập lờ, mù mờ, không rõ ràng giữa việc nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính của Sở 4T TPHCM “đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở trước ngày 28 tháng 4 năm 2017 để xem xét, xử lý.”

3. Về biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm

Trích yếu nội dung Công văn số 709/STTTT-TTĐT của Sở 4T TPHCM là “Về thực hiện thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng theo quy định Thông tư 09/2014/BTTTT” nhưng lại không có dòng nào nhắc đến việc hướng dẫn Tổ chức/Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp.

Đáng lẻ ra, việc hướng dẫn các Tổ chức/Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin tổng hợp phải được thực hiện trực tuyến, công khai minh bạch. Và nếu có gửi văn bản nhắc nhở các Tổ chức/Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thì chỉ cần một đường dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở 4T TPHCM (www.ict-hcm.gov.vn) hoặc trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân TPHCM - Một cửa điện tử (dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) chứ không phải là thông tin liên hệ của các cá nhân.

Trích dẫn Công văn số 709/STTTT-TTĐT thể hiện như sau:

“- Ông: Nguyễn Trịnh Đình Hòa, Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông, email: ntdhoa.stttt@tphcm.gov.vn, số điện thoại: 3520.2727-304, số điện thoại di động: 0908.644.182.

- Bà: Lê Bích Hường, chuyên viên phòng Thông tin điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông, email: lbhuong.stttt@tphcm.gov.vn, số điện thoại: 3520.2727-396, số điện thoại di động: 0948.866.379./.”


Bên cạnh đó, nơi nhận Công văn số 709/STTTT-TTĐT có Thanh tra Sở mà Thanh tra Sở là cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đây là hình thức đe dọa các Tổ chức/Doanh nghiệp với hai phương án như sau:

Một là, nếu Tổ chức/Doanh nghiệp muốn tiếp tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp buộc phải liên hệ trực tiếp với các cá nhân trong Công văn số 709/STTTT-TTĐT chứ không phải thông qua Một cửa điện tử hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận Một cửa tại Sở 4T TPHCM.

Hai là, nếu Tổ chức/Doanh nghiệp không liên hệ trực tiếp với các cá nhân trong Công văn số 709/STTTT-TTĐT để thực hiện thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tông hợp thì có thể sẽ bị Thanh tra Sở mời làm việc và có thể bị xử phạt hoặc không bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo quyết định của Thanh tra Sở.

Dư luận bàn tán rằng, theo chức năng, nhiệm vụ thì ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở phụ trách Phòng Thông tin điện tử : ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa, Phó trưởng phòng Thông tin điện tử là người trực tiếp trình cho ông Lê Quốc Cường ký các quyết định cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà không cần thông qua ý kiến của ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Thông tin điện tử. Cụ thể tại Công văn số 709/STTTT-TTĐT người ký nháy là ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa chứ không phải ông Nguyễn Văn Khanh. Như vậy, giữa ông Lê Quốc Cường và ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa đang thiết lập mối quan hệ lợi ích nhóm chứ không phải mối quan hệ công vụ giữa Phó Giám đốc Sở với Phó trưởng phòng Thông tin điện tử.

Khẳng định 2: Sở 4T TPHCM chưa thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm phục vụ các Tổ chức/Doanh nghiệp, cũng như nâng cao năng lực trong công tác quản lý về chuyên môn.

Các câu hỏi đặt ra:
1. Phải chăng Sở 4T TPHCM không thực hiện cải cách hành chính ?

2. Phải chăng Sở 4T TPHCM đang cải cách hành chính chỉ mang tính hình thức, đối phó với Ủy ban nhân dân TPHCM ? Thực tế thì Sở 4T TPHCM vẫn âm thầm quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu Nhân dân ?

3. Phải chăng Sở 4T TPHCM đang tham nhũng ngay trong chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân TPHCM ?


CB'


Công văn số 709/STTTT-TTĐT ngày 20/4/2017 của Sở 4T TPHCM
Xem thêm các bài viết khác:

Kỳ 7 : Phân tích các biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm Sở 4T TPHCM trong cải cách hành chính

Kỳ 8 : HoChiMinh Cityweb đứa con ghẻ ăn hoài không lớn
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét