Cuộc đấu tranh vì sự thật lịch sử chưa thể dừng lại

Nguyên Hà trân trọng chào bà con, anh em bè bạn đã rất quan tâm đến "số phận" bộ "Lịch sử Việt Nam" (sửa đổi, bổ sung) gồm 15 tập mới phát hành vừa qua. 

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, đã có "Lệnh" của cơ quan có thẩm quyền dừng phát hành và từng bước thu hồi, xử lý bộ sử tai tiếng này theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Bộ Lật sử Việt Nam

Có thể nói, đây là thắng lợi bước đầu rất quan trọng của chúng ta trong cuộc đấu tranh phê phán, bóc trần chiêu trò "ngụy tạo", làm sai lệch bản chất lịch sử dân tộc giai đoạn 1954 - 1975. 

Sở dĩ đây mới là thắng lợi bước đầu là bởi, "ngụy tạo lịch sử là một thủ đoạn nằm trong mưu đồ chiến lược về cái gọi là "Việt Nam Cộng hoà trở lại" của các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước. Thực chất chiêu trò "ngụy tạo" lịch sử của chúng là xác lập căn cứ lịch sử phục vụ mưu đồ từng bước khôi phục chế độ ngụy quyền tay sai do đế quốc Mỹ lập lên trong thời kỳ Mỹ xâm lược Việt Nam. 

Khi chiêu trò "ngụy tạo" lịch sử của chúng bị nhân dân phát giác, cơ quan chức năng tiến hành xử lý thì các thế lực chống phá độc lập, thống nhất dân tộc sẽ không từ bỏ dã tâm mà sẽ tìm mọi thủ đoạn chống phá quyết liệt hơn. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại các thủ đoạn như: Lu loa cho cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định ngừng phát hành, thu hồi bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập là vi phạm dân chủ, nhân quyền, vi phạm quyền tự do về báo chí, xuất bản. Đê hèn hơn là chúng có thể xuyên tạc, vu cáo việc ngừng phát hành, thu hồi bộ sử của Đảng, Nhà nước ta là làm theo "Lệnh" của Trung Quốc, mà chúng gọi là "Tàu cộng". Bởi chúng sẽ vịn cớ trong bộ sử có nội dung bổ sung về cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam tháng 2/1979 ở biên giới phía Bắc, đã làm Trung Quốc "nổi giận"; trong khi chúng luôn rêu rao Đảng, Nhà nước ta là sợ hoặc là "tay sai Tàu cộng". Đây là chiêu trò cần cảnh giác cao, bởi luận điệu "đánh bùn sang ao" của chúng. Chúng ra đều biết rõ trong các văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước ta không hề lẩn tránh sự thật lịch sử về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống lại sự xâm lược của Trung Quốc đối với nước ta vào tháng 2/1979. 

Mặt khác, việc ngừng phát hành, thu hồi bộ sử 15 tập mới là thắng lợi bước đầu còn bởi lẽ: Mưu đồ sửa đổi lịch sử giai đoạn 1954 - 1975 đã được các thế lực thù địch lập "trình" tính toán kỹ lưỡng từ lâu. Trong đó, nguy hiểm nhất là chúng tiến hành trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bằng việc sửa đổi nội dung sách giáo khoa lịch sử cho các cấp học phổ thông, không còn tồn tại các cụm từ: "Nguỵ quyền Sài Gòn", "Nguỵ quân Sài Gòn" khi đề cập giai đoạn lịch sử dân tộc 1954 - 1975 trong khoảng 10 năm trở lại đây. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống "ngụy tạo" xuyên tạc lịch sử sẽ còn tiếp tục với những khó khăn, phức tạp mới. Nguyên Hà rất mong mọi người dân yêu nước chân chính luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước đề cao cảnh giác, chủ động tích cực đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ, thủ đoạn "ngụy tạo", làm sai lệch bản chất lịch sử mà các thế lực thù địch đã và đang tiến hành nhằm chống phá độc lập, thống nhất, toàn vẹn quốc gia - dân tộc của chúng ta./.

Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét