"Lệch sử" là một tội phạm phản cách mạng đối với Lịch sử cách mạng Việt Nam của Đảng và Nhân dân

Trong suốt thời gian một tháng qua , các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đang từng giờ , từng ngày hướng về Thủ đô Hà Nội để chờ đợi một quyết định đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước phán quyết đối với quan điểm "lệch sử" của Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" (15 tập) do Viện Sử học - Viện hàn lâm KHXH Việt Nam biên soạn và phát hành trong dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) .

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (1957)

Đáng lẽ ra đây phải là dịp đón chờ sự vui mừng , vì đây là một công trình Khoa học lịch sử đồ sộ nhất từ khi có Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cho đến nay . Và đặc biệt hơn nữa , Bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập này được công bố phát hành đúng vào dịp kỷ niệm vô cùng trọng đại của đất nước . Nhưng đáng tiếc thay các Sử gia của Viện Sử học quốc gia họ đã làm cho toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta phải thất vọng . Họ biến niềm vui mừng , kỳ vọng của toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta thành nỗi thất vọng đến tột cùng .

Một công trình Khoa học lịch sử mà Đảng và Nhà nước ta đã thay mặt cho hơn 90 triệu đồng bào , chiến sĩ cả nước gửi trọn niềm tin vào một đội ngũ hùng hậu các Giáo sư , Phó giáo sư , Tiến sĩ đầu ngành của Khoa học lịch sử nằm trong một viện lớn : VIỆN SỬ HỌC VIỆT NAM . 

Đội ngũ khoa học ấy họ đều là những người được Đảng , Nhà nước hết sức cưng chiều , quan tâm dìu dắt . Trong hơn nửa thế kỷ qua , không lúc nào mà Lãnh đạo cao nhất của Đảng , Nhà nước không quan tâm . Ngay từ ngày cách mạng còn trong trứng nước , vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi còn hoạt động trong hang Pắc-bó (Cao Bằng) đã sáng tác một bài Diễn ca Lịch sử Việt Nam bất hủ , Người khuyên :"Dân ta phải biết sử ta ...". Rồi trong nhiều chục năm , Lãnh đạo Đảng , Nhà nước đã cử Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch danh dự Hội khoa học Lịch sử Việt Nam để bám sát và chỉ đạo sát sao , định hướng cho công tác nghiên cứu và biên soạn Lịch sử . Thiết tưởng , lĩnh vực Khoa học lịch sử phải là con chim đầu đàn trong các lĩnh vực khoa học của nước nhà và xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta . Thế nhưng , niềm tin ấy đã trở thành nỗi tuyệt vọng .

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !

Đội ngũ Khoa học lịch sử hùng hậu ấy họ đã hoàn toàn đi ngược lại ý chí , nguyện vọng của toàn dân tộc Việt Nam , mà Chủ tịch Hồ Chí Minh , Anh hùng giải phóng dân tộc , danh nhân văn hoá thế giới đã khẳng định từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời :

"Nước Việt Nam là một . Dân tộc Việt Nam là một . Sông có thể cạn , núi có thể mòn , song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". 

Nói như CCB Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn , nguyên Cục trưởng Cục tuyên huấn - Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam đã biểu đạt trong một bài viết của mình " Sông chưa cạn , núi chưa mòn , mà sao các vị dám thay đổi , biến một nước Việt Nam thành 2 nước Việt Nam : Chính phủ VNDCCH có Thủ đô Hà Nội ở Miền Bắc ; Chính phủ VNCH có Thủ đô Sài Gòn ở Miền Nam ..,".

Rồi họ tự ý xoá bỏ 2 phạm trù "ngụy quyền""ngụy quân" , mà suốt chiều dài lịch sử cách mạng vô sản 30 năm (1945-1975) Đảng , Bác Hồ và nhân dân ta đã gọi bè lũ tay sai bán nước cho thực dân Pháp và đế quốc Mý xâm lược . Với biện luận của họ là để cho mọi người dân Việt Nam dễ chấp nhận ; và để hoà hợp , hoà giải trong quá khứ .

Tại sao bây giờ đất nước Việt Nam của chúng ta là người chiến thắng , là lương tri của nhân loại , lại phải hoà hợp và hoà giải với cái thây ma "cờ vàng 3 sọc đỏ" giẻ rách ? Nhân dân ta không hiểu họ suy nghĩ , hành động như thế để làm gì ? Nếu không phải là đi theo trào lưu đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập ? vv ...

Không còn nghi ngờ gì nữa , giới sử học của Viện Sử học Việt Nam đã "Tự diễn biến hoà bình" theo âm mưu của các thế lực phản động quốc tế thật rồi .

Vì vậy , là những CCB đã cống hiến cho nền hoà bình , độc lập , tự do của Tổ quốc Việt Nam , chúng tôi đề nghị Đảng , Nhà nước hãy xem xét và xử lý một cách thật nghiêm túc đối với Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" (15 tập) và các sử gia "ngụy sử" của Viện Sử học - Viện hàn lâm KHXH Việt Nam , để tránh hiểm hoạ cho tương lai của đất nước ./.

Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét