Nhắn gửi các "Ngụy sử" Viện Sử học

NHẮN GỬI CÁC "NGỤY SỬ" VIỆN SỬ HỌC

Mùa thu nay có mây mù hắc ám,
Giặc sài lang sửa lệch sử nước nhà.
Chúng một lũ các sử gia ngụy sử,
Lột tả điên cuồng chống sự thật Sử ta*.
Để che đậy chúng sảo ngôn ngụy biện,
Hòng ru dân những "diễn biến hoà bình".


Chúng cứ tưởng dân ta không hiểu biết,
Nên coi thường, chúng ra sức phân bua.
Thật là ngu lũ "giáo sư" sửa sử,
Dựng sử là dân, sao không hiểu chính - tà ?
Này các ngươi khôn hồn ra tạ tội,
Xin lỗi Bác Hồ ! và xám hối trước nhân dân !


(*) Sử ta : Ý trong diễn ca "Lịch sử Việt Nam" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc .
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét