Tam quốc diễn nghĩa thời hiện đại

 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA THỜI HIỆN ĐẠI

Lời Bác vẫn còn đây!

Tào Tháo, chuyện vui mãi luận bàn
Cậy quyền, núp bóng rất tham tàn
Muôn đời “bị chết” tên là “Ngụy”
Sửa đổi làm sao được tiếng “gian”

Dân Việt không quên phường bán nước
Làm tôi, làm tớ kẻ xâm lăng
Cầu vinh mặc tiếng đời nhơ nhuốc
Bán rẻ lương tri, đổi bạc vàng

Mới đây, thời Mỹ ta đều nghĩ
Hại nước, phản dân có ngụy quyền
Bắn giết đồng bào và chiến sĩ
Ngụy quân, tội ác phải đầu tiên

Tay sai cho ngoại bang phản quốc thì muôn đời là Ngụy.

Coi chừng khoa học ẩn mưu sâu
“Lệch sử” lừa dân, một vố đau
Ngụy bỗng thay tên không phải ngụy
Giở trò ngụy biện được hay sao?

“Sử gia, sư giả” lộn tùng phèo!
Tuyên giáo, cố tuyên chuyện tiếp theo
Xử lý hậu kỳ không phải dễ
Phen nầy xem thử “chuột vờn mèo”

Ô hay! “tự diễn biến” đây rồi
Chờ đến một ngày “chuyển hóa” thôi?
Mưu “cách mạng màu” thời tập dượt?
Gặp ngay dư luận nện tơi bời.

Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét