Tôi đã thấy Việt Nam Cộng hòa đang sống lại

Hôm nay chúng ta công nhận "Chế độ Việt Nam Cộng hòa" hay gọi là "Chính quyền Sài Gòn", "Quân đội Sài Gòn" thì ngày mai kia chúng ta có thể phải chấp nhận đất nước bị chia cắt thành 2 miền riêng biệt như trước năm 1975: Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa).


Và chúng ta phải chấp nhận bị mất rất nhiều, rất nhiều:

- Sẽ không còn được kỷ niệm Ngày 30/4/1975 "Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - Thống nhất đất nước". Chúng ta phải chấp nhận bị gọi là "Cướp Chính quyền", "Cướp Chế độ" chứ không còn được gọi là "Giải phóng" như trước đây.

- Sẽ không còn được đọc, được nghe bài thơ chúc Tết xuân Kỷ Dậu - năm 1969 của Bác Hồ:

"Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn."

- Sẽ không còn được kỷ niệm cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968.

- Sẽ không còn được dương cao ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam mà phải chấp nhận lá cờ ba que ngụy quân, ngụy quyền tung bay đầy phố phường Miền Nam.

- Sẽ không còn được nói và viết Chiến dịch Hồ Chí Minh, Chiến thắng lịch sử vĩ đại Mùa xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

...

Đó là mất mát về sự thật lịch sử cách mạng Việt Nam mà chúng ta có thể phải trả giá!!! 

Và sự thật là các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội chính trị vẫn đang ráo riết, liên tục xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, bịa đặt thông tin chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 


Có quan điểm cho rằng Bộ Lịch sử Việt Nam này không gọi Ngụy quân, Ngụy quyền là để hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Đây là quan điểm chủ quan duy ý chí, khi mà thực tế luôn có một bộ phận không nhỏ người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước ngày ngày vẫn lên mạng xã hội Facebook, Google, internet,... chửi rủa, chống phá, đòi lật đổ, trả thù Đảng Cộng sản và Chính quyền Nhân dân Việt Nam.

Sự thật thì tình đoàn kết dân tộc chưa bao giờ mất đi, có chăng tình đoàn kết ấy chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ Việt Nam ra các nước trên thế giới. Bằng chứng là đông đảo kiều bào, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng về, vẫn luôn ngập tràn tinh thần yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam.

Nếu Việt Nam Cộng hòa sống lại thì chúng ta phải trả giá ghê gớm hơn là Dân tộc Việt Nam bị chia cắt ngay trên lãnh thổ của mình.

Vậy, quan điểm hòa hợp, đoàn kết dân tộc để không gọi ngụy quân, ngụy quyền là âm mưu muốn xóa đi tội ác của chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa và Đế quốc Mỹ đã gây ra đối với dân tộc Việt Nam.

Có quan điểm cho rằng Việt Nam Cộng hòa sống lại là để chính danh lấy lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc, vì Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa gần 50 năm mà không khởi kiện sẽ mất luôn. Đây là quan điểm sai lầm nghiêm trọng nếu không muốn nói là ngu dốt và độc ác. Trung Quốc chiếm Hoàng Sa từ chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa của Đế quốc Mỹ bằng bạo lực quân sự. Việt Nam Cộng hòa muốn lấy lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc cũng phải bằng bạo lực quân sự. Và cho dù với sự tài trợ vũ khí trực tiếp từ Mỹ, đồng minh Nhật - Hàn thì Việt Nam Cộng hòa cũng không thể lấy lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc. Đơn giản một điều, nền tảng kinh tế, khoa học, quân sự Trung Quốc quá mạnh sánh ngang với Mỹ - Nga. Do đó, ngụy quân Việt Nam Cộng hòa chưa ra tới Hoàng Sa thì Miền Nam đã trở về thời đồ đá rồi.

Vậy, quan điểm Việt Nam Cộng hòa sống lại để lấy lại Hoàng Sa là âm mưu muốn biến Miền Nam một lần nữa thành thuộc địa của Mỹ và dẫn đến chiến tranh với Trung Quốc. Nhân dân Miền Nam Việt Nam lại tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến phi nghĩa, làm tay sai, làm công cụ cho nước Mỹ, cụ thể là âm mưu "Lợi ích dân tộc Mỹ trên Biển Đông". Cái kết không có gì khác là vừa mất Hoàng Sa, vừa mất Miền Nam Việt Nam, hàng triệu người con nước Việt Nam phải máu đổ nhuộm đỏ Biển Đông.

Xong, đó chưa phải là tất cả những gì mà nhân dân, cán bộ đảng viên phải trả giá nếu như Việt Nam Cộng hòa sống lại!!!

Vì vậy, toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta phải kiên quyết đập tan âm mưu của địch : "bài Trung, phò Mỹ, viết lại sử, dựng cờ vàng, hạ cờ đỏ"

Trung úy DBĐV, Chính trị viên Quách Duy
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét