Bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội cho TP Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tin tưởng công tác phối hợp giữa Thành ủy TPHCM với Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, thành phố sẽ phát triển mạnh, người dân thành phố sẽ luôn sống trong yên bình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng bức ảnh Bác Hồ với lực lượng Công an Nhân dân cho Đảng ủy Công an Trung ương

Chiều 20/12, tại TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cùng sự phát triển về kinh tế văn hóa, xã hội công tác trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP luôn được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị không để bị động, bị bất ngờ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn TP.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong hội nghị về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng nhau đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; làm rõ những hạn chế vướng mắc, khó khăn; trên cơ sở đó, hai đơn vị thống nhất các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an TP, cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy TP trong thời gian tới; tăng cường công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 – NQ/TW  ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46 – CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến 2020 và Kết luận 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua; mạnh dạn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, trao đổi một số nội dung, biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới. Trên cơ sơ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ thống nhất các chủ trương, giải pháp công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trên địa bàn TPHCM.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn TPHCM năm 2017. Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP luôn được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động bất ngờ. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội TP phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an TP thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các đồng chí lãnh đạo TPHCM

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương và một số nội dung tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn TP trong thời gian tới. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tăng cường phối hợp, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc làm mất lòng tin của đảng viên, quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót; tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư gây phương hại đến an ninh quốc gia. Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách “an dân”, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo lực lượng công an TP tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong làm việc, tiếp công dân, ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đã nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND.

Kiên Trung (tổng hợp)
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét