Thượng tá Nguyễn Quang Thiệu : Ý Đảng và lòng Dân đã kết thành một khối vững mạnh !

Suốt thời gian 4 tháng qua , kể từ khi bộ sách "Lịch sử Việt Nam" (15 tập) phát hành , ra mắt công chúng , đã bị toàn thể quần chúng nhân dân yêu nước trong cả nước sục sôi phản đối , bởi quan điểm phi lịch sử của giới Sử học Viện Sử học Việt Nam , do nhóm xét lại Trần Đức Cường làm Tổng chủ biên .

Chưa có thời gian nào mà Cách mạng nước ta lại diễn ra thử thách có nhiều cam go như thế .

Thượng tá Nguyễn Quang Thiệu - Cựu Chiến binh chống Mỹ, cứu Nước, Cựu SQ CAND

Ở ngoài nước , các thế lực phản động quốc tế không từ một thủ đoạn nào để ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta . Chúng tung tiền , tung của để nuôi dưỡng những tổ chức tình báo , phản động , ... núp bóng những tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ để đầu tư , liên doanh liên kết vào nền kinh tế của đất nước ta , nhưng thực chất bên trong chúng tìm mọi cách trì trệ , kéo dài , ... để kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam . Mặt khác , chúng dùng chiến lược "Diễn biến hoà bình" để mua chuộc , phân hoá và làm suy yếu trong hàng ngũ cán bộ cốt cán của chúng ta , để với mục đích chuyển hoá mọi mặt nền kinh tế - chính trị - xã hội của chúng ta đi theo chiều hướng phi XHCN , tiến tới xoá bỏ đường lối Cộng sản , thực hiện Tư bản hoá theo Mỹ và các nước phương Tây .

Còn ở trong nước , chủ nghĩa xét lại Lịch sử , cải cách ngôn ngữ Tiếng Việt và tệ nạn tham nhũng đã trở thành mối đe doạ khôn lường đối với đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước ta . Thực sự , "Lật sử" , "Lật ngôn ngữ" và quốc nạn tham nhũng đã công khai và ngang nhiên trở thành "đồng minh" của các thế lực phản động quốc tế .

Lúc này hơn lúc nào hết , toàn đảng , toàn dân và toàn quân ta phải nâng cao tinh thần đoàn kết , cảnh giác với mọi âm mưu , hoạt động phá hoại của các thế lực phản động ở trong nước và ngoài nước , phát huy tinh thần yêu nước , phát hiện và báo cáo với Đảng , Nhà nước những diễn biến xấu , để giúp Đảng , Nhà nước có những quyết sách đúng đắn giữ vững ổn định chính trị , xây dựng nền Quốc phòng - An ninh vững mạnh , để bảo vệ vững chắc nền hoà bình của đất nước .

Vì vậy , mỗi người dân chúng ta phải là một người chiến sĩ trung thành với Đảng , để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa .

Rất mừng là , Đảng ta đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giương cao ngọn cờ đấu tranh chống tham nhũng , chống lại "Lật sử" và "Lật ngôn ngữ" , bước đầu đã đem lại niềm tin và niềm phấn khởi như bão nổi sóng dồi , làm cho toàn đảng , toàn dân và toàn quân ta ngày càng tin tưởng vào Đảng . Ý Đảng và lòng dân đã kết thành một khối vững mạnh , nhất định sự nghiệp cách mạng của Đảng sẽ giành thắng lợi hoàn toàn .

Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét