Những kẻ "vấy bẩn" lên Tư tưởng Hồ Chí Minh là tội phạm lật đổ chế độ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Có rất nhiều người quan tâm đến Lịch sử Việt Nam đã và đang rất băn khoăn : tại sao hơn 4 tháng, từ khi phát hành Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền" "ngụy quân" vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan Đảng, Nhà nước?

Cũng như tiêu đề bài viết, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự tồn vong của chế độ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam !

Thơ Xuân năm 1969 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thơ Xuân, thiệp Xuân của Bác Hồ là truyền thống của dân tộc, là tình cảm, là tấm lòng, là món quà đầu năm mới Bác Hồ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước, là những định hướng chiến lược, những lời đúc kết, đánh giá những thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới, là những lời động viên, cổ vũ toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng, trong lao động và sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước... Hơn thế, đằng sau thi hứng từ mùa Xuân, đằng sau nỗi niềm dân tộc, tấm lòng với đồng bào, mỗi bài thơ của Hồ Chí Minh còn là một bài học lớn cho toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta. VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH !

Bài thơ Xuân năm 1969 cũng là bài thơ Xuân cuối cùng của Bác Hồ kính yêu đã viết dành tặng Dân tộc Việt Nam ta:

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. 
Vì Độc lập, vì Tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!

Trong bài thơ, Bác Hồ đã xác định, đã gói gọn chế độ tay sai VNCH chỉ trong một chữ "NGỤY". Một chữ "NGỤY" của Bác Hồ mà đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần chiến đấu bất diệt cho chiến sĩ, đồng bào từ Bắc vào Nam cùng chung lý tưởng "Vì Độc lập, vì Tự do" phải đánh cho Mỹ cút, "NGỤY" nhào thì mới "sum họp". Chúng ta đã có một chiến thắng vĩ đại, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng năm 1975 đã "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Đây là kết quả hơn 6 năm từ 1969-1975, là minh chứng hùng hồn toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân làm theo lời Bác Hồ dạy trong bài thơ Xuân năm 1969.

Trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".

Trong Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), CHƯƠNG I - CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ, tại Khoản 1 Điều 4 đã quy định, cụ thể như sau: "1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." hết trích dẫn.

Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền", "ngụy quân"

Tới đây thì đã rõ, Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập do Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát hành không gọi là chế độ tay sai VNCH, là "NGỤY" là hành động phủ nhận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH; gọi "Chính quyền VNCH", "Chính quyền Sài Gòn", "Quân đội Sài Gòn" là hành động "VẤY BẨN" lên TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Dân tộc Việt Nam ta. Đồng nghĩa, những người tham gia thực hiện Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập này đã vi phạm nghiêm trọng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Và chúng ta cũng nên hiểu rằng, những người tham gia thực hiện Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập này là những GS. TS, PGS. TS, nhà khoa học, trí thức của Đảng, Nhà nước ta. Việc xử lý những con người này có thể là một nỗi đau rất lớn của Đảng, của Nhà nước ta. Xử lý "Ngụy - Giặc sử" cũng gần như câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng "ta đánh vào ta".

Do đó, không phải một sớm một chiều là Đảng, Nhà nước ta lại có thể kết luận ngay được. Phải xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm nhưng tuyệt đối không làm oan người vô tội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03/01/2018
Quách Duy

Chia sẻ Google Plus
  Blogger Bình luận
  Facebook Bình luận

1 nhận xét:

 1. Sách LSVN 15 tập (A) khác với sách lịch sử trường học. Sách (A) là tài liệu cấp quốc gia, phục vụ người đọc cả trong và ngoài nước. Sách (B) là tài liệu cấp Ngành (Bộ giáo dục), chỉ dành cho người trong nước.
  Sách (B) cứ sử dụng cụm từ "Ngụy quyền, Ngụy quân" không sao cả.
  Sách (A) phải sử dụng cụm từ "Chính quyền Sài Gòn" vì thời chống Mỹ, cả thế giới đều gọi "CQ Sài Gòn", "CQ Hà Nội", "CQ Washinton", "CQ Maxcova", "CQ Bắc Kinh"...
  Nếu sách (A) viết "Ngụy quyền" thì độc giả quốc tế không hiểu gì cả.
  Vấn đề là sách (A) có mô tả đầy đủ và chính xác để người đọc phán quyết ai là "Ngụy", ai là Bán nước, ai là Cứu nước, hay không.
  Sách (A) viết theo lối viết của Bách khoa toàn thư Wikipedia, tức là theo lối kể chuyện khách quan, kể đúng, kể đủ và dành quyền cho người đọc phán xét.
  Viết như vậy, kẻ thù hết rêu rao "Người chiến thắng áp đặt sách sử" và bạn bè quốc tế không chút nghi ngờ "Sách có bôi đen, tô hồng" không nhỉ.

  Trả lờiXóa